បទសំភាសន៏ជាមួយនឹងអគ្គនាយករបស់ Century 21 Mekong លោក ច្រឹកសុខនីម (មានវីដេអូ)

April 20, 2018

ក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះនឹងមាននិយាយអំពី៖

  1. សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
  2. ភាពរីកចំរើនក្រោយចូលរួមជាមួយនឺង CENTURY 21 CAMBODIA
  3. ដំបូន្មានខ្លះសំរាប់សហគ្រិនដែលចង់ចាប់ផ្តើមអជីវកម្មអចលនទ្រព្យ
  4. ហេតុអ្វីគួរសំរេចចិត្តប្រើសេវាកម្មមួយនេះ?

បន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូខាងលើ អ្នកប្រហែលជាចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុន Century 21 Mekong

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn