បន្ទប់​ខុនដូ​កើនឡើង​ ២០ ​ភាគរយ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​ ២