កត្តា៣យ៉ាងជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

October 21, 2019

កត្តា៣យ៉ាងជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នកដែលទើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ អ្នកដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ឬអ្នកទើបរៀបនឹងឈានជើងចូលវិស័យអចលនទ្រព្យតើគួរមានមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ?

នេះជាគន្លឹះបីសំខាន់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ផ្តើមការធ្វើវិស័យអចលនទ្រព្យ:

១. យល់ដឹងពីវិស័យអចលនទ្រព្យឲ្យបានច្បាស់លាស់

កត្តា៣យ៉ាងជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

តើអ្នកអាចមើលឃើញវិសាលភាពបានធំប៉ុណ្ណា? នៅពេលដែលអ្នកបានយល់ដឹងពីភាពទូលំទូលាយនោះ អ្នកនឹងស្រលាញ់ ពេញចិត្ត ហើយពេលនេះជាពេលដែលអ្នកគួរសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ហើយក្នុងនេះអចលនទ្រព្យមានផ្លែកដូចជា:
-ដីឡូ: ត្រូវមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង តើអ្នកគួរលក់ដីបែបណា ដែលអាចលក់ដាច់ (តូច មធ្យម ខ្ពស់) ហើយប្រភេទអ្នកទិញបែបណា ដូចជា អ្នកមាន (គេទិញកណ្ដាលក្រុង), អ្នកមធ្យម (១០-៣០km ពីក្រុង), អ្នកទាប (ទិញឆ្ងាយពីក្រុងឬដល់ខេត្ត)
-ផ្ទះ, វីឡា, ខន់ដូ

២. ការលក់:

កត្តា៣យ៉ាងជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

យល់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឪ្យងាយស្រួលលក់
លក់តាមណាខ្លះ?? ដូចជា៖
-តាមរយ:ការផ្សព្វផ្សាយសង្គម(Social media)
-លក់ដោយផ្ទាល់ ទំនាក់ទំនងភ្លាមៗ
-Marketing, promotion
ដើម្បីលក់ដាច់ត្រូវស្គាល់ពី ខ្លួនឯង ផលិតផល ដៃគូប្រកួតប្រជែង

៣. ការបង្កើតក្រុមលក់

កត្តា៣យ៉ាងជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ
ជាផ្នែកសំខាន់ណាស់ ព្រោះភាពជោគជ័យមិនអាចផ្តើមចេញពីយើងតែម្នាក់ទេ។

 

ចង់ធ្វើជាអ្នកលក់នៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលមានស្តង់ដា និងអញ្ញាប័នត្រឹមត្រូវ? ចុចទីនេះ
តើអ្វីទៅជាក្រុមហ៊ុន CENTURY 21 Cambodia?

Credit: Video Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn